Make your own free website on Tripod.com
 

Karate klub MLADOST Nova Pazova

 
  
 
 
 
 
 
 
 
          
  KARATE KUP NOVA PAZOVA 2009      
  05.04.2009 GODINE      
 
  Klubovi u?esnici:      
1 VAZDUHOPLOVAC     Zemun
2 MAWASHI     Novi Sad
3 ŠABAC     Šabac
4 KOVA?ICA     Kova?ica
5 IPON     Beška
6 DUNAV     St.Banovci
7 TIKVARA     Ba?ka Palanka
8 FRONT     St.Pazova
9 NIPON     Beograd
10 ZLATIBOR ?igota     Užice
11 SOMBORAC     Sombor
12 ŽELEZNI?AR     In?ija
13 IMPULS PONTE ROSSO     Sr.Karlovci
14 MLADOST     Nova Pazova
15 NAFTAGAS     Novi Sad
 
 
 
  KATE EKIPNO DEVOJKE      
 
  POLETARKE 2000      
1 KOVA?ICA Kova?ica    
 
  PIONIRKE 1999      
1 KOVA?ICA Kova?ica    
 
  PIONIRKE 1998      
1 MLADOST 2 Nova Pazova    
 
  NADE 1995    
1 MLADOST 3 Nova Pazova  
 
  KATE POJEDINA?NO DEVOJKE    
 
  POLETARKE 2001 - 1.nivo    
1 Topalov Tijana MLADOST Nova Pazova
2 Radiši? Mia IMPULS P.Rosso Sr.Karlovci
3 Marjanovi? Mirjana TIKVARA Ba?ka Palanka
3 Jovanovi? Katarina DUNAV St.Banovci
 
  POLETARKE 2001 -apsolutni nivo    
1 Trivumovi? Danijela NAFTAGAS Novi Sad
2 Šain Aurora KOVA?ICA Kova?ica
 
  POLETARKE 2000 -1.nivo    
1 Du?i? Ana SOMBORAC Sombor
2 Zorica An?ela SOMBORAC Sombor
3 Bariši? Dušanka MLADOST Nova Pazova
3 ?urica Ljiljana TIKVARA Ba?ka Palanka
 
  POLETARKE 2000 -2.nivo    
1 Janji? Na?a IMPULS Sr.Karlovci
2 Višnji? Vanja MLADOST Nova Pazova
3 Baroš Iva VAZDUHOPLOVAC Zemun
 
  POLETARKE 2000 -apsolutni nivo    
1 Todorovi? Marija KOVA?ICA Kova?ica
2 Baroš Iva VAZDUHOPLOVAC Zemun
 
  PIONIRKE 1999 - 1.nivo    
1 Miti? Lazarela TIKVARA Ba?ka Palanka
2 Dimitrijevi? Isidora FRONT Stara Pazova
3 Topalov Jelena MLADOST Nova Pazova
 
  PIONIRKE 1999 -2.nivo    
1 Škondri? Sanja MLADOST Nova Pazova
2 Veselinovi? Anastasja MLADOST Nova Pazova
3 Filipovi? Dragana KOVA?ICA Kova?ica
3 Gruji? Anastazija MAWASHI Novi Sad
 
  PIONIRKE 1999 - apsolutni nivo    
1 ?ižik Martina KOVA?ICA Kova?ica
2 Dragojlov Maša KOVA?ICA Kova?ica
 
  PIONIRKE 1998 - 1.nivo    
1 Mitkovi? Danica MLADOST Nova Pazova
2 Mijalkovi? Mila ŽELEZNI?AR In?ija
3 Boži? Tatjana MAWASHI Novi Sad
3 Šavija Na?a MLADOST Nova Pazova
 
  PIONIRKE 1998 - 2.nivo    
1 Ili? Jelena MAWASHI Novi Sad
2 Panti? Maja MAWASHI Novi Sad
3 Kli?kovi? Ivona FRONT Stara Pazova
3 Lasak Natalija MAWASHI Novi Sad
 
  PIONIRKE 1998 -apsolutni nivo    
1 Lasak Natalija MAWASHI Novi Sad
2 Ili? Jelena MAWASHI Novi Sad
 
  NADE 1997 - 1.nivo    
1 Senjanin Tamara SOMBORAC Sombor
 
  NADE 1997 - 2.nivo    
1 Tanasi? Jelena MLADOST Nova Pazova
 
  NADE 1996 - 1.nivo    
1 Vukobratovi? Marija ŽELEZNI?AR In?ija
 
  NADE 1996 - 2.nivo    
1 Šorak Natalija MLADOST Nova Pazova
2 Toplalovi? Dajana MLADOST Nova Pazova
3 Simin Nevena SOMBORAC Sombor
3 Radeka Kristina MLADOST Nova Pazova
 
  NADE 1996 - apsolutni nivo    
1 Saveski Vanja SOMBORAC Sombor
2 Šorak Natalija MLADOST Nova Pazova
 
  NADE 1995 - 2.nivo    
1 ?izmar Nataša SOMBORAC Somborac
2 Arsi? Sandra IPON Beška
3 Martinovi? ?ur?ica MAWASHI Novi Sad
3 Miki? Saška MLADOST Nova Pazova
 
  NADE 1995 - 3.nivo    
1 Ostoji? Milica VAZDUHOPLOVAC Zemun
2 Mr?enovi? Marija VAZDUHOPLOVAC Zemun
 
  NADE 1995 apsolutni nivo    
1 Ostoji? Milica VAZDUHOPLOVAC Zemun
 
  KADETKINJE 1994    
1 ?izmar Marina SOMBORAC Sombor
2 Tanasi? Milica MLADOST Nova Pazova
3 Jefti? Marijana MLADOST Nova Pazova
 
  JUNIORKE 1992    
1 Cveji? Milica ŠABAC Šabac
 
  JUNIORKE 1991    
1 Stan?i? Jelena ŠABAC Šabac
 
  KATE EKIPNO DE?ACI    
 
  POLETARCI 2000    
1 MLADOST MLADOST Nova Pazova
2 PAN?EVO 1 PAN?EVO Pan?evo
 
  PIONIRI 1999    
1 FRONT FRONT Stara Pazova
 
  PIONIRI 1998    
1 MLADOST 1 MLADOST Nova Pazova
2 KOVA?ICA 3 KOVA?ICA Kova?ica
 
  NADE 1995 apsolutna    
1 MLADOST 10 MLADOST Nbova Pazova
 
  KATE POJEDINA?NO DE?ACI    
 
  POLETARCI 2001 - 1.nivo    
1 Kalucin David IMPULS S.Karlovci
2 Popovi? Mihajlo IMPULS S.Karlovci
3 Savi? Strahinja VAZDUHOPLOVAC Zemun
3 ?uran Veljko SOMBORAC Sombor
 
  POLETARCI 2001 - 2.nivo    
1 Zrni? Vukašin IMPULS S.Karlovci
 
  POLETARCI 2000 - apsolutni    
1 Cerovi? Luka VAZDUHOPLOVAC Zemun
2 Lauševi? Dušan KOVA?ICA Kova?ica
 
  POLETARCI 2000 - 1.nivo    
1 Kemer Dejan SOMBORAC Sombor
2 Gajinovi? ?or?e IMPULS S.Karlovci
3 Jeli? Dimitrije MAWASHI Novi Sad
3 Ris Nemanja MAWASHI Novi Sad
 
  POLETARCI 2000 - 2.nivo    
1 Škondri? Miloš MLADOST Nova Pazova
2 Lale Nemanja MLADOST Nova Pazova
3 Bulat Luka FRONT Stara Pazova
 
  PIONIRI 1999 - 1.nivo    
1 Jovanovi? Aleksandar TIKVARA Ba?ka Palanka
2 Kuljanin Radivoje DUNAV Stari Banovci
3 Kudra Aleksandar FRONT Stara Pazova
3 Martinovi? Marko MLADOST Nova Pazova
 
  PIONIRI 1999 - 2.nivo    
1 Tešanovi? ?or?e FRONT Stara Pazova
2 Pejica Luka FRONT Stara Pazova
3 Petri?evi? Aleksa VAZDUHOPLOVAC Zemun
3 Aperli? Ljubomir SOMBORAC Sombor
 
  PIONIRI 1998 - 1.nivo    
1 Todorovi? Nenad    
2 Belegišanin Bogdan FRONT Stara Pazova
3 Litvenko Maksim TIKVARA Ba?ka Palanka
3 Martinovi? Mihailo MLADOST Nova Pazova
 
  PIONIRI 1998 - 2.nivo    
1 Fadi Goran SOMBORAC Sombor
2 Milaš Nemanja FRONT Stara Pazova
3 Popovi? Pavle MLADOST Nova Pazova
3 Daniloski Muhajlo MLADOST Nova Pazova
 
  PIONIRI 1998 - apsolutni    
1 Vukeli? Bojan KOVA?ICA Kova?ica
 
  NADE 1997 - 2.nivo    
1 Peji? Vojin SOMBORAC Sombor
2 Živanovi? Nikola VAZDUHOPLOVAC Zemun
3 Tepi? Nikola MAWASHI Novi Sad
 
  NADE 1996 - 2.Nivo    
1 Mesaroš Danijel SOMBORAC Sombor
2 Popovi? Mihajlo MLADOST Nova Pazova
 
  NADE 1996 - 3.nivo    
1 Kanjo Dario SOMBORAC Sombor
2 Trivunovi? Vukašin NAFTAGAS Novi Sad
3 Markovi? Dušan ŠABAC Šabac
 
  NADE 1995 - 1.nivo    
1 Majki? Borivoje MLADOST Nova Pazova
2 Vujkovi? Milenko MLADOST Nova Pazova
3 Dragi? ?or?e MLADOST Nova Pazova
 
  NADE 1995 - 2.nivo    
1 Suboti?ki Nemanja FRONT Stara Pazova
2 Samac Nenad MLADOST Nova Pazova
 
  NADE 1995 - 3.nivo    
1 Subota Lazar VAZDUHOPLOVAC Zemun
 
  NADE 1995 - apsolutni    
1 Subota Lazar VAZDUHOPLOVAC Zemun
 
  JUNIORI 1992    
1 Miji? Mihajlo SOMBORAC Sombor
2 ?or?evi? Mihajlo VAZDUHOPLOVAC Zemun
 
  BORBE DEVOJKE POJEDINA?NO    
 
  NADE 1997 -42kg    
1 Dabovi? Jana NIPON Beograd
2 Ljepoja Milica IMPULS S.Karlovci
3 Tanasi? Jelena MLADOST Nova Pazova
 
  NADE 1995 -50kg    
1 Jovanovi? Mirjana DUNAV Stari Banovci
2 Jonaš Marija KOVA?ICA Kova?ica
 
  NADE 1995 +50kg    
1 Panteli? Nevena SOMBORAC Sombor
 
  JUNIORKE 1993/92/91 -59kg    
1 Kneževi? Jelena MLADOST Nova Pazova
2 Ze?evi? Stevanija MLADOST Nova Pazova
 
  JUNIORKE 1993/92/91 +59kg    
1 Mitrovi? Milica ŠABAC Šabac
2 Toškovi? Tijana MLADOST Nova Pazova
 
  KADETKINJE -54kg    
1 Miljkovi? Olivera IPON Beška
 
  KADETKINJE +54    
1 Moji? Jovana MLADOST Nova Pazova
2 Remert Ivona MLADOST Nova Pazova
3 Kondi? Jelena MLADOST Nova Pazova
3 Pantelinac Nevena SOMBORAC Sombor
 
  BORBE EKIPNO - DE?ACI    
  PIONIRI 1999/1998  
1 NIPPON NIPPON Beograd
 
  BORBE POJEDINA?NO - DE?ACI    
 
  PIONIRI 1999 -30kg    
1 Žigon Stevan DUNAV Stari Banovci
2 Dabovi? Danilo NIPPON Beograd
 
  PIONIRI 1999 -35kg    
1 ?osi? Miloš TIKVARA Ba?ka Palanka
 
  PIONIRI 1999 +40kg    
1 Be?iri? Jovan NIPPON Beograd
 
  PIONIRI 1998 -35kg    
1 Vukeli? Bojan KOVA?ICA Kova?ica
2 Živanovi? Aleksa KOVA?ICA Kova?ica
 
  PIONIRI 1998 -40kg    
1 Milanovi? Stefan MLADOST Nova Pazova
 
  PIONIRI 1998 -45kg    
1 Risti? Nikola NIPPON Beograd
 
  NADE 1997 -40kg    
1 Petkovi? Dragi TIKVARA Ba?ka Palanka
2 Miki? Vladimir MLADOST Nova Pazova
 
  NADE 1997 -45kg    
1 Svir?evi? Uroš DUNAV Stari Banovci
2 Miki? Vladimir MLADOST Nova Pazova
3 Markovi? Vasilije ZLATIBORAC Užice
 
  NADE 1997 -50kg    
1 Markovi? Vasilije ZLATIBORAC Užice
 
  NADE 1997 +50kg    
1 Stojanac David DUNAV Stari Banovci
2 Rakita Nemanja MLADOST Nova Pazova
 
  NADE 1996 -40kg    
1 Mijalkov Uroš TIKVARA Ba?ka Palanka
 
  NADE 1996 -45    
1 Daši? Draško ŠABAC Šabac
 
  NADE 1996 -50kg    
1 Kondi? Drago MLADOST Nova Pazova
2 Zari? Dušan TIKVARA Ba?ka Palanka
3 Mi?ovi? Miloš    
3 Kotrijanovi? Mirko IPON Beška
 
  NADE 1996 -55kg    
1 Zubovi? Dejan IPON Beška
 
  KADETI 1995/1994/1993 -53kg    
1 Mirkovi? Ivan    
 
  KADETI 1995/1994/1993 -57kg    
1 Milašinovi? Milovan MAWASHI Novi Sad
2 Ze?evi? Stefan MLADOST Nova Pazova
 
  KADETI 1995/94/93 -63kg    
1 Banda Mile MLADOST Nova Pazova
2 Bilja Janko ŠABAC Šabac
3 Nikoli? Dalibor FRONT Stara Pazova
3 Juriši? David FRONT Stara Pazova
 
  KADETI 1995/94/93 -70kg    
1 Linta Marko IMPULS Sr.Karlovci
2 Baša Sava MLADOST Nova Pazova
 
  KADETI 1995/94/93 +70kg    
1 Linta Marko IMPULS Sr.Karlovci
 
  JUNIORI 1993/92/91 -61kg    
1 Pozder Boris SOMBORAC Sombor
2 Nikoli? Dalibor FRONT Stara Pazova
3 Miljkovi? Dmitar IPON Beška
 
  JUNIORI 1993/92/91 -76kg    
1 Raukovi? Miloš MLADOST Nova Pazova
2 Daši? Gavrilo ŠABAC Šabac
 
  JUNIORI 1993/92/91 +76kg    
1 Mati? Bojan PARTIZAN Beograd
2 Milanovi? Strahinja MLADOST Nova Pazova
   

 

 

  

o

 
 
 
 
 
Email: karatemladost@gmail.com         design by Rakita